Sei in Home separatore Docenti separatore Liceo Artistico

Liceo Artistico

Assegnazione Docenti alle Classi

Anno Scolastico 2019-2020


Classe 1A - BIENNIO COMUNE

Materia Docenti
L. E LETT. ITAL.  
INGLESE  
STOR/GEOG  
MATEMATICA E INFORM.  
SCIENZE NATURALI  
STORIA ARTE  
DISC/GRAF/PITT  
DISC. GEOMETRICHE  
DISC/PLA/SCU  
LAB/ART  
SC/MOT/SP  
RELIGIONE CATTOLICA  

Classe 2A - BIENNIO COMUNE

Materia Docenti
L. E LETT. ITAL.  
INGLESE  
STOR/GEOG  
MATEMATICA E INFORM.  
SCIENZE NATURALI  
STORIA ARTE  
DISC/GRAF/PITT  
DISC. GEOMETRICHE  
DISC/PLA/SCU  
LAB/ART  
SC/MOT/SP  
RELIGIONE CATTOLICA  
SOSTEGNO  

Classe 3A/B (DESIGN e Arti figurative)

Materia Docenti
L. E LETT. ITAL.  
INGLESE  
STORIA  
FILOSOFIA  
MATEMATICA  
FISICA  
CHIMICA  
ST. ARTI VISIVE  
LAB DESIGN  
DISC PROGETT DESIGN  
LAB. FIGURAZIONE  
DISC. PITTORICHE  
SC/MOT/SP  
RELIGIONE CATTOLICA  

Classe 4A/B (DESIGN e Arti figurative)

Materia Docenti
L. E LETT. ITAL.  
INGLESE  
STORIA  
FILOSOFIA  
MATEMATICA  
FISICA  
CHIMICA  
ST. ARTI VISIVE  
LAB DESIGN  
DISC PROGETT DESIGN  
LAB. FIGURAZIONE  
DISC. PITTORICHE  
SC/MOT/SP  
RELIGIONE CATTOLICA  

Classe 5A (DESIGN)

Materia Docenti
L. E LETT. ITAL.  
STORIA  
INGLESE  
ST. ARTI VISIVE  
FILOSOFIA  
MATEMATICA  
FISICA  
LAB DESIGN  
DISC PROGETT DESIGN  
SC/MOT/SP  
RELIGIONE CATTOLICA  

Classe 5B (Arti figurative)

Materia Docenti
L. E LETT. ITAL.  
STORIA  
INGLESE  
FILOSOFIA  
MATEMATICA  
FISICA  
ST. ARTI VISIVE  
LAB. FIGURAZIONE  
DISC. PITTORICHE  
SC/MOT/SP  
RELIGIONE CATTOLICA